söndag 7 mars 2010

Marc Wäckerlin, från Piratpartiet i Schweiz, har blivit invald i stadsfullmäktige i Winterthur


Intressant nyhet från Piratpartiet i Schweiz.

Marc kommer, enligt partiets hemsida, driva frågor kring öppna standarder i förvaltningen och fri mjukvara i skolan, minskad kameraövervakning och bättre kvalitet i skolundervisningen. Det vill säga mål som ligger mycket i linje med många av de kommunla plattformar som piratpartister runt om i Sverige ställer upp i kommunalvalen på i höst.

Jag blir glad och känner kraften av Piratpartiet i hela världen. Att bli vald att företräda folket i bla stadsfullmäktige är mäktigt.
.

Inga kommentarer: