måndag 29 mars 2010

aktuellt@svt.se behöver få information om Ung Pirat
Ung Pirater reagerar när Svt redovisar politiska ungdomsförbund. Vi tillhör ju övriga och redovisas ej, eftersom moderorganisationen Pirat Partiet ej sitter i Riksdagen. Amnesty som är en annan typ av organisation blir med i redovisningen??

aktuellt@svt.se behöver få information från er i Ung pirat att vi finns och är en av de största ungdomsorganisationerna. Så skicka gärna ett trevlig mail och berätta om Ung pirat. Kanske varför just du är med.


Twitter flödet reagerar med på detta

Rick Falkvinge piratpartiet reagerar och Twittrar
Falkvinge RT : Vilket otroligt patetiskt Aktuelltinslag om de krisande ungdomsförbunden. #UngPirat nämndes inte ens trots 20.000 medlemmar.

Ett ungdomsförbund lockar - http://www.ungpirat.se/ har nästan 20 000 medlemmar, mer än muf och ssu tillsammans. Hittar jag med på Twitter.

Har du missat Ung Pirat med ca 22 000 medlemmar i 5 distrikt, 60-tal lokalavdelningar #ungpirat, är riktat till svt med.

Stefan Flod Ung Pirats förbundsordförande, skriver om Ung Pirat – Sveriges största politiska ungdomsförbund
Förbundet Ung Pirat är Sveriges största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som vill skydda privatlivet och fri kommunikation Fri kunskap, delad kultur och integritet är viktiga grundpelare i det samhälle vi lever i. Medlemmar som vill hjälpa till att bevara ett öppet och demokratiskt samhälle anordnar olika sorters evenemang och aktiviteter. Över hela Sverige ansluter sig unga pirater till vår gräsrotsrörelse, och tillsammans ska vi se till att våra frågor alltid finns på agendan.
Berättar Stefan
Svt behöver nog uppdatera sig om ungdomars intresse för framtiden och politik. Det känns som om de yngre inte finns. Jag hoppas att Svt ser över sina siffror över hur politiskt engagerade de yngre i Sverige är idag. Samt att verklighetens Sverige beskrivs i nyheterna.
...Inga kommentarer: