tisdag 25 augusti 2009

PIRATPARTIETS ÖPPENHET I VÄRMLAND?Är den svåra frågan så enkel att PP inte kunde ana vilken respons de skulle få från Svenska folket. Yngre vuxna och vi andra vuxna slöt upp från olika håll. Vi jobbade och slet in Christian i EU. Sedan började många av oss att engagera oss i olika sakfrågor inom Pirat Partiet. Vi kom med våra drömmar om hur Piratpartiet skulle utveckla och driva våra frågor.

Mattias Bjärnemalm sätter ljuset på hur det praktiskt kan bli i verklighetens Piratparti när en, vill bilda lokalklubbar och bestämma lite själva.

Detta samtal i Forum drog även med vår representant från Värmland.Helt plötsligt förstår jag mina frågetecken angående, hur Demokratin i PP fungerar här på Distriktsnivå. Jag har sedan en artikel i NWT funderat vart har beslut tagits på att vi ska satsa på Landstingsval. Jag som medlem har inte fått yttra mig.

Står att läsa i Piratforum hur C Magnus Berglund lättar sitt hjärta ang demokrati

Mab har varit här i Värmland. Han har sett lite hur vi fungerar. För att vara en organisation som startades upp i våras tycker jag att vi har fått det mesta att fungera. Men ett undantag finnes och det är det rena formaliearbetet kring UP. Jag har varit inblandad i många studentföreningar vid Karlstads Universitet och märkt att det är ett kroniskt underskott på unga med föreningsvana. När det gäller lite äldre så är det inte lika ont om föreningsvanan, men då sitter man i en annan problematik. Nämligen att för att hålla på med föreningar så är man ofta en speciell sorts människa. Tyvärr är denna speciella sorts människa sällan en eldsjäl, entreprenör och ledare vilket skulle vara idealet. Snarare är man en introvert, formalieälskande förvaltare. På så sätt är jag nästan glad att vi har svårt att hitta folk som vill sitta i UP Karlstads styrelse.

När jag privat har grillkväll på vid vattnet, så löser några telefonsamtal vem som tar vad. När piratpartister skall grilla, så måste jag förklara att jag inte har budget (jag prioriterar demostrationstillstånd före grillkol för mina 1000 kr i budget) och när det inte löser sig själv automagiskt, får jag ta egna pengar. Lokala föreningar är inget självändamål. För andra partier är ett filter att tvätta bort de som skulle vara frifräsare, och se till att de som lojalt kokar kaffe blir kvar. När man bara ha de lojala, initiativlösa kvar kan man ser till att de får göra egna saker för egna pengar. Eftersom piratpartiet inte bör vara ett parti för kaffekokare, så måste vi se till att vi håller oss till vår politik lokalt på något annat sätt.

Folk tenderar till att missa hur gruppdynamiken kommer att fungera i och med att man bildar en lokalförening. Ganska snart kan man få en vi mot dom känsla.


Men för att upprätthålla demokrati i Värmland så är det ju smart om vi väcker frågor och diskuterar fram olika synpunkter. Så att vi kan stå för det i Värmland. Är C Magnus en *frifräsare* som bestämt genom ett par telefonsamtal att vi satsar på Landsting. Det är inte min åsikt över hur vi driver frågor inom PP. För med våra metoder så kan vi lägga ut en fråga i Forum, Bloggar mm för att få ett samlat intryck.
Att vara glad över att ej ha tillräckligt med UngPiratmedlemar är ju att kränka dem som försöker och försökt. Som det ser ut nu så kvittar det ju att vara medlem i Värmland eller att jobba för Värmland. När den ansvarige sitter på en grillkväll, ringer de som den väljer att ringa och tar stora beslut.

Självklart vet jag att det är svårt att engagera folk i styrelseuppdrag.
Men det fråntar oss inte rätten som medlemar att få vara med i beslutsgången. Det fråntar inte heller rätten till de som vill bilda lokalavdelningar. Du som ansvarig i Värmland borde stötta de som vill göra en lokalavdelning. Inte gång på gång häva ur dig att de är kaffekokande personer.

Sedan att prata om Gruppdynamik. När en sitter väljer vem en ska ringa. Det är ju inte ens en grupp.

Den här frågan kommer jag att väcka upp i Forum Värmland nu. Hoppas du är med och diskuterar detta. Jag vill ha ett juste och konstruktivt samtal om Värmland.Så jag känner att jag som medlem varit med och fått påverka beslut gällande PP lokalt. Tyvärr så med dina arbetsmetoder och ditt sätt att inte bejaka Ungpiraterna. Så kommer vi bara att rinna ut i sanden...........


Till er Ungpirater och piratmedlemar i Värmland. Vill jag bara säga att ni ska inte föringa er själva och er insats för piratpartiet. Att ni ej fått stöd i fortsatt piratarbete är inte brister hos er.


För det var ni som tog hem valet. Respekt till er alla som kämpat och kämpar
Anne Kekki Forshaga


MEDLEM PIRATPARTIET
Inga kommentarer: