söndag 20 september 2009

Vad mamma säger och vad mamma menar


Jag kommer att berätta lite om min relation till Marie som kallas för Maloki inom Piratpartiet.

Inte för att ni ska få detaljer. Utan för att berätta hur vi vuxna kan fungera gentemot er yngre.

Jag är en juste mamma som ställer upp på sin dotter. Maloki bad mig och följa med till Karlstad Ungpiratmöte, när Rick Falkvinge var där.
Även jag tog då steget in i Piratpartiet, som valarbetande piratemum och medlem i Piratpartiet.

Jag har alltid sagt till andra. Var glad att ditt barn är lite envist för då vet du att de klarar sig.

Nu har det visat sig att jag har fått en dotter som inte tycker som jag. Vänligt och suportande har jag alltid sagt gå din egen väg, lita på dig själv, du bestämmer själv och lyssna på ditt hjärta.

Men nu ska ni få hör på fan. Hon har ju gjort som jag sagt och har skaffat sig egna åsikter, även politiskt. Det var ju inte så jag vill ha det.
Jag vill ju tydligen någonstans inom mig att hon gör som jag. Men jag har ju sagt att hon ska gå sin egen väg. Hur har det här blivit då?

Jag får ju se på mig själv som vuxen. Funderar lite på andra vuxna. Hur enkelt är det inte för oss att säga justa meningar till er yngre men vi menar inte riktigt så.
Jag märker ofta hur vuxna säger justa saker om och till barn, men samtidigt så skickar vi miner och toner i vår röst, som har ett helt annat budskap än vad orden har som vi säger.

Så Maloki även om jag blir sur när du inte gör lika mig, fortsätt din egen väg. Detsamma säger jag till er andra. Ta beslut som blir bra för dig, även om vi i vuxenvärlden grimaserar och ändrar toner.
För vi är inte klokare än vad ni är

Inga kommentarer: