måndag 28 september 2009

Myggproblem i Forshaga Deje


Mitt samtal med Forshaga kommun angående myggen fortsätter. Jag länkar in tidgare blogg där kommunen svarat mig med *storsläggan*

*Hej, vi kan konstatera att kommunen inte har möjlighet att åtgärda myggproblemet i år även om vi skulle vilja. Om vi eventuellt ska kunna göra det ett annat år krävs att vi får kunskap om myggornas utbredningsområde för att kunna flygbespruta området där mygglarverna kläcks. Det är för övrigt inte kommunen som fattar beslut om en ev flygbesprutning. Vid Österförnebofjärden vid nedre Dalälven krävdes ett regeringsbeslut innan den kunde genomföras. Vi på kommunen tvivlar inte på att myggen orsakar stora olägenheter, det är det många som intygat, även anställda inom kommunen.
Det blir säkert fel ibland men som myndighet kan man inte medvetet bryta mot de lagar och regler som finns. Både tjänstemän och politiker är straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. Jag föreställer mig att de flesta kan tänka sig att bryta mot lagen för att göra en insats i en nödsituation där liv eller stora ekonomiska eller materiella värden står på spel. Även om myggen är besvärliga så bedömer vi inte mygginvasionen som en sådan nödsituation
.*

Tomas Ivansson
Miljö- och byggförvaltningen
Forshaga och Munkfors kommuner

..Jag skickade detta mail nu på morgonen den 29 september.

Myggen finns kvar. När kylan kom sökte de sig in i bla min toalett. De vaknar till liv när en sätter ner foten i gräs, skog mm

Jag har av en ledamot i Kommunfullmäktige fått förslag på att sätta upp fler fågelholkar. Du svarar med Regering och lagar.
Det jag tror att mellan dessa motpoler så bör det finnas en mängd lösningar på hur vi kan hjälpas åt att bekämpa myggen.

Det borde även finnas lagar, regler att använda för oss boende i kommunen. Där vi kan söka hjälp och stöd för åtgärder av myggen i Forshaga Deje.

Besökare kallar vår kommun för katastrofområde, när de vistas här ett dygn. Vi får ju inte tänka att detta som vi tvingas leva med är normalt.

mvh
Anne Kekki
....

Bilden får tala. Hundar som upplever en myggfri stund i mitten på September. Även de far illa.

...

Jag har fått mailsvar från Forshaga kommun. Tar ett beslut här att inte driva detta mer. Inser att det krävs politiska beslut i kommunfullmäktige. För att tjänstemän skall kunna arbeta mer flexibelt.

Personligen tror jag även att insikten om Klimatförändringarna i Sverige är dåliga. Lätt att prata klimat globalt. Men när vi har förändringarna lokalt så blir det en handlingsförlamning av styrande Politiska partier i våra kommuner.

Tack Tjänstemän på Forshaga kommun för de svar jag fått i denna fråga

..

Inga kommentarer: