tisdag 1 september 2009

FÖR PIRATPARTIET TILL RIKSDAGENAtt jobba för något är mycket lättare än att jobba mot. För, skapar en positiv känsla och en gemenskap i Valarbete.

Min känsla nu är att inte gapa för stort, vi kan mista hela stycket då. Jag tror på Piratpartiet i Sverige. Samtidigt får det inte bli så att vi knäcker en massa individer i ett försök att göra för mycket.
För, att vi ska växa med en juste fart, så tror jag, att på de flesta ställen i Sverige bör vi enbart satsa på Riksdagsval. Utifrån det så kommer vi att växa och utvecklas över landet. En del form av utveckling går ej att tvingas fram.
Vi når en massa Unga Vuxna som tror på en juste utveckling av Sverige. De måste få sköta sina studier, arbetsplaner, må dåligt, vara sjuka, vara handikappade, jobba i lugn och ro för att bryta fobier och rädslor mm
Tar vi i så vi spräcker oss nu, så kommer vi att knäcka en mängd individer. Som fortsätter att leva med ett frågasättande av sig själv, Sorger, Dålig självkänsla mm.
Då har vi vuxna i Sverige skadat vårt land. För varje knäckt individ så är det ett stort misslyckande för utveckling av Sverige.
Jag tänker även på Rick och de övriga i partiledningen. Knäcker vi dem, för de är människor de med. Var står vi då?
medlem i Piratpartiet
Anne Kekki Forshaga

Inga kommentarer: