tisdag 28 juli 2009

UNGA FLICKORS VÄRDE I VERKLIGHETENS SVERIGE

Unga, flickor, rädda, skadar sig själv. Får vård bland kriminella psykpatienter??? . Vill bara säga till Sveriges vuxna. Vill du att din dotter får vård av detta slag?

Psykiatrin behöver resurser på marknivån, behandlingspersonal, läkare, avdelningar speciellt inriktade på Unga flickor med självskadebeteende. Vår förmåga att hjälpa yngre i Sverige i dag är under all kritik.

Inga kommentarer: