måndag 28 juni 2010

Vi pirater kan! Göran, Anne och Daniel
Insikt efter att jag lyssnatJohan Ekenberg är att vi har en mycket hög klass på vårt arbete med pirater.
När vi gjorde en av kickoffen i Väst så hade vi ett budskap, vi klarade av konsten att leverera det till piraterna. Kunskapen, budskapet omvandlades i praktisk handling som spred sig som frön i Piratpartiet.

Vad vill jag säga med dessa rader: Piraterna är mycket högkompetenta, inom våra olika intresseområden. Din egen höga kompetens kan ibland försvinna, eftersom du jobbar tillsammans med andra högkomptenta individer. Så våga tro att du leverar mycket till Piratpartiet. Vi hade inte setat EU om vi inte var så duktiga som vi är, tillsammans med alla våra olika kompetenser .

Inga kommentarer: