lördag 13 februari 2010

Alla dagar är, Alla hjärtans dag, med Piratpartiet
Min kärleksförklaring till Piratpartiet


Vi har roligt ihop, politiskt arbete blandas med skratt, gemenskap och glädje på piratfika, piratöl, möten, föreläsningar mm.


Ålderskillanden mellan oss medlemar, 13-35 år den för mig viktigaste gruppen är stor inom vårt parti. Känslan är mäktig när de yngre vill vara med att påverka Sveriges framtid. Självklart har vi även äldre medlemar, jag är en, samt många fler.


Arbetsättet över nätet. vi öppnar gemensamma dokument, som skrivs av de som vill, spännande att se hur ett dokument (pirate pad)växer fram med skrivna ord från olika datorer i sverige. Även medlemar boende utomlands kan vara med och arbeta politiskt.
Samtidigt kan vi sitta med headset och prata i mötet, chatten är för att vi skall kunna anteckna och kommentera innan dokumentet skrivs.
I skypechatten dyker länkar upp med sakkunskap, utredningar, forskningsresultat. Som vi gemensamt kan titta på innan piraterna tar ställning i frågan som för dagen är ämnet. *coolt* Pirater kan bjudas in i mötet med specialkompetens i vissa frågor.


Den enorma kompetens som piraterna besitter genom sitt arbetsätt. Beslutsunderlaget är viktigt, sakkunskap, aktuell fakta hämtas och statistik granskas och ställs emot varandra. Besluten blir grundade på faktiskt situation. Information faktaunderlag mm hämtas även, för hur beslut påverkar verkligheten. Detta hämtas från hela världen, vad beslutades och hur blev konsekvenser i verkligheten av detta beslut.


Pirater reser land och rike runt för att träffas i Verkligheten, IRL, AFK och Köttvärlden på kurser, föreläsningar, möten mm. För att träffa varandra och lära sig att förstå varandra, lära sig något nytt tillsammans, bli kära, ha kul ...........................


Vi är så olika som individer inom pp, genom samspel så kommer individers kompetens till nytta och vi får känna oss duktiga och viktiga för Sveriges utveckling. Länkarna här under får representera pirater med olika bakgrund.Futuriteter

Tomas Tvivlarens resa
......