tisdag 18 maj 2010

Ung Pirat Karlstad kallar till årsmöte, kom och bli med oss


Om du är eller vill bli medlem i Ung Pirat Karlstad så kom med på vårt årsmöte, du kan bli medlem på mötet.

Ung Pirat Karlstad kallar till extra årsmöte.

Tid: 1 juni 2010 klockan 18:00
Plats: Banjogatan 6 Karlstad
Det är nu dags att ta hand om de frågor som bordlades vid det ordinarie årsmötet.
Det som ska göras är att rösta in en ny styrelse, att utse en valberedare för nästa års styrelse, att ta fram årets budget och verksamhetsplan.

Vi träffas klockan 18:00 den 1 juni på Banjogatan 6 i Karlstad. Det blir lite fika till årsmötet med.

Mötet beräknas att avslutas vid 19:00.

Vid frågor gällande det extra årsmötet eller frågor om sådant som att hitta till adressen så är det bara att maila mig på mikael.holm@piratpartiet.se eller kontakta mig på skype eller på forumet (där jag går under nicket acwder)


Dagsordning:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. årets verksamhetsplan
7. årets budget
8. val av årets styrelse
9. val av årets valberedare
10. övriga frågor
11. mötets avslutande

mvh Mikael Holm
ordf Ung Pirat Karlstad

...

Inga kommentarer: